Dobiegła końca XIII edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka – największego programu edukacyjnego w Polsce poświęconemu bezpieczeństwu najmłodszych. W roku szkolnym 2021/2022 do projektu zgłosiło się ponad 6 tysięcy szkół podstawowych, a wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, właściwych sposobów unikania zagrożeń i reagowania na nie przekazywało niemal 10 000 nauczycieli. Cenne wskazówki w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, podczas korzystania z internetu i w relacjach z rówieśnikami pierwszoklasiści zdobywali dzięki materiałom programu, przygotowanym w oparciu o techniki szybkiego uczenia się, zapamiętywania i wspomagania kreatywności. W 13 edycjach programu do tej pory wzięło udział już niemal 3 mln uczniów!

13 lat zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa

Akademia Bezpiecznego Puchatka to inicjatywa, która już od 13 lat wspiera uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w zdobywaniu wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Program cieszy się dużym zaufaniem wśród rodziców i nauczycieli. Każdego roku bierze w nim udział ponad 200 tysięcy pierwszoklasistów – zaangażowana jest co druga szkoła w Polsce. Od początku istnienia projektu uczestniczyło w nim już niemal 3 mln dzieci. Każda edycja wspierana jest przez uznane instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego oraz edukacji – Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydział Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem obejmują Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

„Zdobycie statusu ucznia sprawia, że dziecko czuje się bardziej dojrzałe. Jest także ciekawe świata, co w połączeniu z zupełnie nową sytuacją, w jakiej się znajduje, wiąże się z wieloma zagrożeniami. Będąc częścią Akademii Bezpiecznego Puchatka, możemy edukować na temat bezpieczeństwa w wielu istotnych dla dzieci w tym wieku obszarach. Skupiamy się przede wszystkim na nauce zasad ruchu drogowego, ale także na wykształceniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań w domu (np. pod nieobecność rodziców), podczas korzystania z internetu czy w kontakcie z obcymi. Cieszymy się, że przekazywana przez nas wiedza trafia do coraz liczniejszego grona pierwszoklasistów. Wysiłek włożony w edukację daje ogromne szanse na wykształcenie u dzieci dobrych nawyków teraz i na przyszłość” – komentuje mł. insp. Wanda Mende, naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.

Nowy obszar bezpieczeństwa odpowiedzią na aktualne potrzeby nauczycieli

Do tej pory Akademia Bezpiecznego Puchatka uczyła pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i podczas korzystania z internetu. Na podstawie przeprowadzonych wśród nauczycieli ankiet w roku szkolnym 2021/2022 program zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo w odniesieniu do relacji z rówieśnikami.

„Początek edukacji to czas, w którym dziecko poznaje nowych kolegów i koleżanki. Dzięki kontaktom z rówieśnikami nabywa doświadczenie związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Właśnie dlatego to bardzo ważne, aby już od początku nauki w szkole wyrabiać u najmłodszych właściwe postawy związane z nawiązywaniem relacji. W ramach nowego filaru stworzyliśmy zupełnie nowe materiały dla uczniów. Dzięki nim podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym jest empatia, serdeczność i życzliwość oraz jak można pomagać innym, czy w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami. Ponadto wszystkie treści zostały przygotowane w oparciu o techniki szybkiego uczenia się, zapamiętywania i pobudzania kreatywności” – tłumaczy Urszula Młodnicka, psycholog, autorka materiałów edukacyjnych i książek dla dzieci, ekspert współpracująca z programem edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Jedyny taki konkurs szkolny

Tegoroczna edycja dała również dzieciom możliwość wzięcia udziału w konkursie, który polegał na stworzeniu Klasowego Kodeksu Bezpieczeństwa, czyli zestawu bezpiecznych zasad, które będą obowiązywać w ich klasie. W konkursie wzięło udział ponad 150 placówek, które nadesłały ponad 200 prac klasowych. Zwycięska klasa otrzymała nagrodę główną w postaci sprzętu multimedialnego – Magicznego Dywanu 4.0 oraz pakiety bezpieczeństwa. Pakiety bezpieczeństwa zostały przekazane także autorom trzech wyróżnionych prac.

99 proc. nauczycieli poleca udział w  programie

W projekcie oprócz uczniów klas I, mogli brać udział także uczniowie klas II, którzy w ubiegłym roku nie uczestniczyli w programie. Po zakończeniu zajęć dzieci wypełniły Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, który zweryfikował i utrwalił zdobytą przez nich wiedzę. Ostatnim etapem programu było wypełnienie przez nauczyciela koordynującego ankiety podsumowującej. Jak pokazały wyniki ankiety, 99% nauczycieli realizujących projekt oceniło materiały edukacyjne tegorocznej edycji dobrze i bardzo dobrze, a 97% nauczycieli jest zainteresowanych udziałem w kolejnych edycjach projektu. Zdaniem opiekunów klas dla 99% dzieci materiały były atrakcyjne i niemal każdy (99%) nauczyciel poleci udział w programie swoim kolegom i koleżankom. Na koniec edycji szkoły otrzymały certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie, a uczniowie – dyplomy.

Kolejna edycja już we wrześniu!
Akademia Bezpiecznego Puchatka to inicjatywa, w której udział jest całkowicie bezpłatny. Już niedługo kolejni pierwszoklasiści będą mogli rozpocząć naukę dbania o bezpieczeństwo. Zapisy do XIV edycji, która odbędzie się w roku szkolnym 2022/2023, ruszą we wrześniu. Szczegóły na akademiapuchatka.pl.