Wypełnij ankietę:

1. Skąd czerpie Pan/Pani informację o programach edukacyjnych?
Jaka?
Jakie?
2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”?
Jakie?
3. Czy udało się zrealizować Program i wykorzystać wszystkie materiały?
Dlaczego?
4. Czy forma materiałów edukacyjnych była atrakcyjna dla Uczniów?
Dlaczego?
5. Czy skorzystaliście Państwo z filmów edukacyjnych dopasowanych do każdego tematu lekcji?
6. Czy uczniowie wzięli udział w Teście Bezpieczeństwa?
Dlaczego?
7. Czy forma Testu bezpieczeństwa była sprawiła Uczniom trudność?
Jakie?
8. Jak ocenia Pan/Pani materiały programu w tegorocznej edycji?
Jakie?
9. Który ze scenariuszy ocenia Pan/Pani najlepiej?
10. Który ze scenariuszy ocenia Pan/Pani najniżej?
11. Czy wykorzystał/a Pan/Pani materiały przygotowane dla Rodziców?
12. Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – złe, 2 – dostateczne, 3 – średnie, 4 – bardzo dobre) następujące materiały, z których skorzystał/a Pan/Pani w ramach zajęć:
Filmy edukacyjne
Karty pracy
Pomoce dydaktyczne
Karty podsumowujące
13. Jak ocenia Pan/Pani dostosowanie poziomu merytorycznego materiałów edukacyjnych do wieku dzieci? (1 –źle, 4 – bardzo dobrze)
14. Jak ocenia Pan/Pani realizację Testu Bezpieczeństwa (dobór pytań, stopień ich trudności itp.)? (1 - źle, 4 - bardzo dobrze)
15. Czy będzie Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w następnej edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”?
Dlaczego?
16. Czy poleci Pan/Pani innym nauczycielom udział w Programie?
17. Czy uważa Pan/Pani, że projekt wpłynął na poprawę bezpieczeństwa wśród uczniów?
Dlaczego?
18. Prosimy o wskazanie, ilu Uczniów zrealizowało Test bezpieczeństwa
19. Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi, dotyczące tego, co warto by zmienić lub poprawić, uprzejmie prosimy wpisać je poniżej:

Informacje o szkole:

Nauczyciel koordynujący:

Po uzupełnieniu Ankiety podsumowującej automatycznie wygeneruje się Certyfikat dla szkoły oraz wzór Dyplomu dla dzieci. Dokumenty możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony, ale jednocześnie zostaną one wysłane na adres mailowy szkoły.