Zasady programu

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.

 

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (znajduje się on w panelu po lewej stronie).

 

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, aby organizatorzy mogli dostarczyć wystarczającą ilość materiałów edukacyjnych.

 

4. Do zgłoszonej do programu szkoły wysyłana jest przesyłka zawierająca:

 

- materiały dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji (na płycie CD),

- książeczki edukacyjne dla dzieci „Dołącz do Akademii” wraz z broszurą informacyjną dla rodziców,

- certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.

 

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności - na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców.

 

6. Po przeprowadzeniu zajęć i wypełnieniu Testu Bezpieczeństwa szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

7. Szkoły mogą przesyłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań na adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

 

8. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w zakładce "Formularz zgłoszeniowy".

 

9. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl