Zasady programu

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.

 

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (znajduje się on w panelu po lewej stronie).

 

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, aby organizatorzy mogli dostarczyć wystarczającą ilość materiałów edukacyjnych.

 

4. Do zgłoszonej do programu szkoły wysyłana jest przesyłka zawierająca:

 

- materiały dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji (na płycie CD),

- książeczki edukacyjne dla dzieci „Dołącz do Akademii” wraz z broszurą informacyjną dla rodziców,

- certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.

 

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności - na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców.

 

6. Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

7. Szkoły mogą przesyłać dokumentację zdjęciową oraz sprawozdanie z przeprowadzonych działań na adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

 

8. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w zakładce "Formularz zgłoszeniowy".

 

9. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl