TEST BEZPIECZEŃSTWA 2015

Pierwszoklasiści z całej Polski sprawdzili swoją wiedzę o bezpieczeństwie
z „Akademią Bezpiecznego Puchatka”

 

Rekordowa liczba pierwszoklasistów w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie

 

Zakończył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie dla pierwszoklasistów. W akcji, zorganizowanej w ramach VII edycji  programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, w całym kraju wzięło udział aż 114 000 pierwszoklasistów. Ta rekordowa frekwencja cieszy szczególnie - nie tylko organizatorów projektu, ale także wszystkich zaangażowanych tych, którzy na co dzień angażują się w poprawę bezpieczeństwa dzieci w Polsce.

 

Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie został zrealizowany już po raz czwarty. Jego głównym celem było podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy pierwszoklasistów, zdobytej podczas zajęć realizowanych w ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Od września dzieci uczestniczyły w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane, merytoryczne materiały edukacyjne.

 

W ramach Testu, najmłodsi uczniowie podczas lekcji, z pomocą nauczyciela lub w domu, pod opieką rodziców, odpowiadali na pytania umieszczone na stronie www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele. Po zakończeniu testu, każdy jego uczestnik otrzymał informację zwrotną z uzyskanym wynikiem oraz mógł sprawdzić, gdzie i dlaczego popełnił błąd, a także jaka jest poprawna odpowiedź na dane pytanie. Na wszystkie 15 pytań bezbłędnie odpowiedziało 50% spośród wszystkich dzieci uczestniczących w Teście.

Test wykazał, że nadal szczególnie ważna jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze i w Internecie. Pierwszoklasiści mieli największe problemy z pytaniami dotyczącymi  ujawniania swoich danych podczas rozmów z nieznajomymi w Internecie oraz  wyboru  prawidłowej strony drogi lub pobocza, którą powinno się poruszać.

 

W tegorocznej edycji Testu pierwszoklasiści doskonale poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi stosowania elementów odblaskowych oraz zasad związanych z sygnalizacją świetlną. Najmłodsi uczniowie wiedzą również, gdzie szukać wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach oraz kto najlepiej odpowie na ich pytania w tym zakresie. Wśród najbardziej odpowiednich osób do udzielenia informacji związanych z bezpieczeństwem ponad 80% dzieci wskazało policjanta, rodzica lub nauczyciela. Większości pierwszoklasistów trudności nie sprawiły również pytania związane z bezpieczeństwem w szkole oraz używaniem niebezpiecznych akcesoriów. Ponadto, dzieci doskonale wiedzą, że w razie jakichkolwiek problemów powinni poinformować dorosłych – rodziców lub nauczycieli, którzy służą im radą i pomocą. Co bardzo istotne – najmłodsi wykazali się również wiedzą, jak należy się zachowywać, kiedy zostają sami w domu. Blisko 80% dzieci wie, że pod nieobecność rodziców nie powinny otwierać drzwi do domu osobom, których nie znają.

 

Z pierwszoklasistów uczestniczących w Teście dumni są nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także organizatorzy „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. – Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem. Dlatego, każdego roku zapraszamy do udziału w Teście „Akademii Bezpiecznego Puchatka” pierwszoklasistów z całej Polski. Corocznie Test Bezpieczeństwa powstaje z myślą o możliwościach i potrzebach dzieci. Cieszy się dużym zainteresowaniem dzięki atrakcyjnej, multimedialnej formule oraz merytorycznym treściom, opracowanym we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Serdecznie gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom imponującej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa. Cieszymy się, że dzieci doskonale wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo w domu, w szkole czy na drodze. Mamy nadzieję, że tę wiedzę będą każdego dnia wprowadzać w życie – mówi Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej firmy Maspex – organizatora Akademii Bezpiecznego Puchatka. – Bardzo dziękujemy również nauczycielom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie w szkołach oraz rodzicom, którzy wraz ze swoimi pociechami rozwiązali Test w domach. Jesteśmy przekonani, że informacje o bezpieczeństwie, zawarte w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, na trwałe pozostaną  w pamięci dzieci – podkreśla Dorota Liszka.