FAQ

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą brać udział klasy I szkół podstawowych z całej Polski.

Jakie materiały otrzyma szkoła, która zgłosi chęć udziału w Programie?

Po potwierdzeniu chęci uczestnictwa w programie, do szkół przesyłana jest przesyłka zawierająca:

- płytę CD z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami lekcji,

- książeczki dla dzieci,

- certyfikat dla szkoły,

- broszury informacyjne dla rodziców.

Jak długo trwa program?

Program trwa cały rok szkolny 2015/2016. Zalecamy, by zajęcia o tematyce bezpieczeństwa były przeprowadzone w pierwszych miesiącach nauki, ale każda szkoła może dostosować czas realizacji programu do własnego harmonogramu.

Na czym polegają zadania szkoły, biorącej udział w Programie?

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych, w których zawarte są scenariusze lekcji (można zrealizować je w całości albo skupić się na wybranych elementach – według uznania prowadzącego).

Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom pozostałe dostarczone materiały (książeczki edukacyjne dla dzieci), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszury informacyjne dla rodziców. Natomiast w grudniu (od 8 do 15 grudnia 2015 r.) szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, sprawdzającym wiedzę pierwszoklasistów.

Po przeprowadzeniu zajęć, przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek oraz udziale szkoły w Teście Bezpieczeństwa, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Jaka jest tematyka programu?

Materiały programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w trzech obszarach aktywności dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy dzieci w domu i w szkole wraz z przykładami zabaw, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. Poruszona zostanie tematyka bezpieczeństwa w Internecie, niebezpiecznych przedmiotów, kontaktów z nieznajomymi osobami.

W czasie programu dzieci będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń. Dodatkowo „Akademii Bezpiecznego Puchatka” została rozbudowana o materiały związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Co znajduje się w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli?

Materiały dla nauczycieli zawierają:

- informacje, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w domu, w szkole i w drodze do szkoły,

- porady pomocne w edukowaniu dzieci na temat bezpiecznych zachowań i reagowania w sytuacjach zagrożenia,

- informacje i porady dotyczące metod związanych z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauką selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności,

- scenariusze zajęć na temat bezpieczeństwa, przygotowane przez nauczycieli – pedagogów i pozytywnie zaopiniowane przez metodyka,

- scenariusz zajęć związany z ciekawą dla dzieci tematyką kosmosu,

- materiał ilustracyjny do scenariuszy.

Co znajduje się w książeczce dla dzieci?

Książeczka dla dzieci zawiera zabawy, ćwiczenia, kolorowanki oraz rady dotyczące bezpiecznych zachować w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Dodatkowo zaproponowaliśmy dzieciom również ciekawe zadania związane z kosmicznymi podróżami. Przy każdej zabawie znajdują się ciekawostki i ważne informacje na temat kosmosu. Zabawy pomagają uczniom m.in. ćwiczyć zdolność koncentracji i efektywnego zapamiętywania, a także rozwijają u dzieci kreatywne myślenie.

Czemu książeczki dla dzieci trzeba przekazać po zrealizowaniu scenariuszy lekcji?

W książeczkach dla dzieci znajdują się zadania, których rozwiązanie wymaga pewnej, podstawowej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy zostaną przekazane w czasie lekcji, opartych o scenariusze zajęć, znajdujących się w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli.

Co znajduje się w broszurze informacyjnej dla rodziców?

Broszura informacyjna dla rodziców zawiera rady dotyczące bezpieczeństwa ich dzieci w domu, w szkole i w drodze do szkoły, a także wskazówki związane rozwojem dziecka. W broszurze zawarte są najważniejsze tematy, które rodzice powinni podjąć w czasie rozmowy z dzieckiem o jego bezpieczeństwie w każdej sytuacji, a także rady dotyczące tego, w jaki sposób można wspierać rozwój swojego dziecka.

Komu przekazywane są broszury dla rodziców?

Broszury informacyjne dla rodziców mogą być przekazane uczniom wraz z książeczkami dla dzieci po zrealizowaniu zajęć. Szkoła może także zorganizować specjalne spotkanie dla rodziców, gdzie poruszona zostanie tematyka bezpieczeństwa dzieci w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz tematyka wspierania rozwoju ucznia. Broszury informacyjne mogą również zostać przekazane na zebraniach z rodzicami

Czy zamieszczone w materiałach dla nauczycieli scenariusze mogą być modyfikowane?

Scenariusze lekcyjne umieszczone w materiale edukacyjnym programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zostały specjalnie opracowane przez nauczycieli – pedagogów i uzyskały pozytywną opinię metodyka. Stanowią one pewną całość i są dostosowane do poziomu uczniów klasy I szkoły podstawowej. Sugerujemy, by były one realizowane w formie, opisanej w materiałach edukacyjnych.

Dotychczas lekcje na temat bezpieczeństwa przeprowadzała w naszej szkole Policja. Czy realizując Program musielibyśmy z nich zrezygnować?

Nie. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest realizowany przy wsparciu merytorycznym Policji (Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji). Wszystkie materiały, dostarczane szkołom zostały przez Policję zaakceptowane. Zachęcamy, by w ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa zaprosić na lekcję przedstawiciela Policji.

Wśród materiałów, przesyłanych do szkół znajduje się certyfikat. Co należy z nim zrobić? Czy każda szkoła może go powiesić?

Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” jest wysyłany razem z pozostałymi materiałami, jednakże prawo do posługiwania się nim ma jedynie ta szkoła, która zrealizuje w klasach I-szych scenariusze zajęć, dotyczących bezpieczeństwa, przekaże uczniom książeczki zabaw i broszury informacyjne dla rodziców, a także weźmie udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa.

Kiedy trzeba zrealizować scenariusze zajęć?

Program trwa cały rok szkolny 2015/2016 i w tym czasie można przeprowadzać lekcje, oparte o scenariusze, zawarte w materiałach edukacyjnych. Sugerujemy jednakże, by lekcje na temat bezpieczeństwa były przeprowadzane na początku roku szkolnego. Dobrze, gdy dzieci jak najwcześniej poznają zasady ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy i nauczą się jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Czy trzeba wysyłać dokumentację lub raport z przeprowadzonych działań?

Nie ma takiego wymogu, natomiast zachęcamy do przesyłania zdjęć i sprawozdań na nasz adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

Czy nauczyciel może dostać potwierdzenie udziału w takiej akcji?

Tak. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie uczestnictwa w programie wystawimy je po otrzymaniu pisemnej prośby o to.

W jaki sposób weryfikowany jest udział szkoły w programie?

Ufamy, że szkoły, które zgłoszą swój udział w programie sumiennie przeprowadzą wskazane przez nas działania. Weryfikację poszczególnych zadań pozostawiamy w gestii dyrektora szkoły, który oceni realizowane przez nauczycieli działania i podejmie decyzje o przyznaniu szkole certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Kiedy dotrą materiały do szkół?

Wysyłkę materiałów do szkół rozpoczynamy pod koniec września. Materiały wysyłamy pocztą tradycyjną. Materiały powinny do Państwa dotrzeć do końca października, jeżeli zgłosili się Państwo we wrześniu. Jeżeli miesiąc po zgłoszeniu nadal nie otrzymają Państwo materiałów, prosimy o kontakt (kontakt@bezpiecznypuchatek.pl).

Czy szkoła ponosi jakieś koszty w związku z programem?

Program jest całkowicie bezpłatny. Materiały są wysyłane na koszt organizatora. Jedyne koszty jakie może ponieść szkoła to koszt ksero lub potrzebnych materiałów: papier, nożyczki, kredki.

Kontakt do organizatora?

E-mail: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

Koordynator Programu: Justyna Skrzekut

tel. (0-33) 870 82 06

e-mail: j.skrzekut@maspex.com

W jaki sposób można się zgłosić do Programu?

1. Szkoła może zgłosić się w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązywanej przez przedstawicieli organizatorów.

Nie jest wtedy wymagane dodatkowe zgłoszenie.

2. W trakcie roku szkolnego można także zgłosić się przez stronę internetową www.akademiapuchatka.pl, gdzie znajduje się formularz zgłoszenia.