background images 1

Opis i zasady programu:

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 10 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział ponad 2, 5  miliona uczniów.  Aby dołączyć do XII-tej edycji Akademii i otrzymać komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji wystarczy dokonać zgłoszenia do Programu! Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test BezpieczeństwaSzkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz Dyplom dla uczniów.  

ZASADY PROGRAMU:

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora.

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa.

4. Do zgłoszonej do programu szkoły drogą elektroniczną wysyłany jest komplet materiałów edukacyjne zawierających:
– materiały merytoryczne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcyjnymi
– pomoce dydaktyczne dla nauczycieli
– filmy edukacyjne
– karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela
– prezentację dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

Materiały edukacyjne są dostosowane do nauki w szkole oraz w trybie zdalnym.

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

6. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

7. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą Program. Jest to podstawą do otrzymania drogą elektroniczną Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów.

8. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”.

9. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@akademiapuchatka.pl

 

KONKURS DLA SZKÓŁ

W tegorocznej edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka przygotowaliśmy dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie dodatkowy inspirujący konkurs szkolny. Warto wziąć w nim udział i powalczyć o bardzo atrakcyjne nagrody!

Konkurs szkolny polega na wspólnym przygotowaniu Klasowego Kodeksu Bezpieczeństwa, czyli zestawu bezpiecznych zasad, które będą obowiązywać w klasie. Pobudzenie wyobraźni to jeden z celów konkursu, dlatego mile widziany jest każdy wytwór artystyczny – zarówno praca plastyczna, jak i materiał wideo. Projekty na koniec zostaną ocenione przez jury.

Co należy zrobić?

 1. Po realizacji zajęć w ramach Akademii Bezpiecznego Puchatka, uzupełnieniu Testów  bezpieczeństwa i Ankiety podsumowującej możecie przystąpić do realizacji zadania konkursowego.
 2. Stwórzcie całą grupą Klasowy Kodeks Bezpieczeństwa, który będzie obowiązywał w Waszej szkole. Pamiętajcie o namalowaniu lub naklejeniu przewodnika lekcji, czyli Puchatka.
 3. Zróbcie zdjęcie lub nagrajcie filmik pokazujący Waszą pracę konkursową.
 4. Wyślijcie go na adres kontakt@akademiapuchatka.pl wraz z odpowiednimi zgodami zawartymi w Regulaminie.
 5. Ogłoszenie zwycięzców już w maju 2022r.!

 

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ. 

WYNIKI KONKURSU

I miejsce: SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Wyróżnienia: SZKOŁA MUZYCZNA W KROŚNIE, SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNEJ, SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE

 

 

Weź udział w programie! take part in project
background images 2

Test Bezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Test obejmuje 12 pytań z zakresu: bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły, bezpieczeństwa w Internecie, pierwszej pomocy i bezpiecznych relacji z rówieśnikami.

Rozpocznij test

Ankieta Podsumowująca

Wypełnij ankietę podsumowującą program Akademii Bezpiecznego Puchatka, żebyśmy mogli za rok jeszcze lepiej się do niej wspólnie przygotować.

Wypełnij ankietę
bg pen bg pen bg pen bg pen bg pen

Wypełnij formularz i zgłoś się do programu - edycja 2021/2022

Informacja o szkole:

?

Informacje o nauczycielu koordynującym:

section decoration left section decoration left

Najczęstsze pytania

W jaki sposób można się zgłosić do Programu?

1. Szkoła może zgłosić swój udział w programie przez stronę internetową, wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/formularz-zgloszeniowy.
2. Zapisów do programu można dokonać w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązywanej przez konsultantów w imieniu organizatora.

Co zrobić, gdy w formularzu zgłoszeniowym brakuje szkoły?

W sytuacji, gdy szkoła nie znajduje się w rozwijanej liście formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Inne” i osobiście wprowadzić dane szkoły.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą brać udział klasy I szkół podstawowych z całej Polski.  Ilość klas I z danej szkoły uczestniczących w programie jest dowolna. W programie mogą wziąć również udział Uczniowie klas II, którzy w roku ubiegłym nie brali udziału w programie.

Jakie są etapy Programu?

W Programie mamy następujące etapy:

– wrzesień 2021r. – czerwiec 2022r. – zapisy do Programu (formularz zgłoszeniowy na stronie programu oraz potwierdzenie w rozmowie telefonicznej), wysyłka drogą elektroniczną materiałów Programu,

– październik 2021r. – czerwiec 2022r. – realizacja Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa dla Uczniów,

– październik 2021r.-  czerwiec 2022r. – realizacja Ankiety podsumowującej – do wypełnienia przez nauczyciela – na jej podstawie szkoły otrzymują Certyfikat potwierdzający udział Szkoły w Programie oraz Certyfikaty dla uczniów.

Jakie materiały otrzyma szkoła, która zgłosi chęć udziału w programie?

Wszystkie materiały Programu zostały stworzone do nowej edycji. Wysyłane będą one drogą elektroniczną (mailową) z możliwością ich pobrania. Nie będzie wysyłki materiałów pocztą tradycyjną.

Po dokonaniu zgłoszenia do programu, drogą elektroniczną (mailem) wysłane zostaną następujące materiały dydaktyczne:

 • materiały dla nauczycieli wraz z scenariuszami lekcyjnymi,
 • karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela dla wszystkich dzieci,
 • dodatkowe pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach Akademii,
 • filmy edukacyjne,
 • prezentacja na spotkanie z rodzicami.

Materiały edukacyjne zostały dostosowane do zajęć w szkole oraz nauki zdalnej.

Natomiast w dalszej części programu, po udziale w Teście Bezpieczeństwa oraz po wypełnieniu Ankiety Podsumowującej szkoła również ą otrzyma:

 • Certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie,
 • Szablon Dyplomu dla dzieci – do skopiowania dla wszystkich dzieci przez Nauczyciela

Jak długo trwa program?

Zgłoszenia do programu trwają od września 2021r. do czerwca 2022r. Sugerujemy szkołom, by scenariusze lekcyjne zostały zrealizowane w pierwszych miesiącach nauki: październiku i listopadzie, by wprowadzać dzieci w tematykę bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy już na początku ich pobytu w szkole. Następnie zachęcamy do przeprowadzenia Testu Bezpieczeństwa wśród uczniów oraz wypełnienia przez nauczyciela Ankiety podsumowującej, która uprawnia do uzyskania Certyfikatu potwierdzającego udział Szkoły w Programie.

Każda szkoła może dostosować czas realizacji Programu do własnego harmonogramu.

Na czym polegają zadania szkoły biorącej udział w programie?

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują Program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych, w których zawarte są scenariusze lekcji (można zrealizować je w całości albo skupić się na wybranych elementach – według uznania prowadzącego) wraz z pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć oraz karty pracy dla uczniów.

Następnie szkoły biorą udział w obowiązkowym Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, sprawdzającym wiedzę Pierwszoklasistów.

Po przeprowadzeniu zajęć oraz Testu Bezpieczeństwa, nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia Ankiety Podsumowującej. Jest to konieczne do otrzymania oryginalnego Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Jaka jest tematyka programu?

Materiały programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w pięciu obszarach aktywności dziecka: na drodze, w domu, szkole, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie Programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń. Nowym elementem tegorocznej edycji projektu jest scenariusz dotyczący bezpieczeństwa w relacji z innymi dziećmi. Został on przygotowany wraz z psychologiem oraz metodykiem w oparciu o techniki efektywnego uczenia się. 

Co znajduje się w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli?

Materiały dla nauczycieli zawierają:

– informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole, drodze do szkoły, w Internecie, w relacjach z rówieśnikami,

– scenariusze zajęć na temat bezpieczeństwa, opracowane przez metodyka, psychologa i opiniowane przez właściwe Wydziały Komendy Głównej Policji,

– pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć,

– filmy edukacyjne

– karty  pracy dla uczniów,

– prezentacja dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami.

Co znajduje się w prezentacji dla rodziców?

Prezentacja dla rodziców może być wykorzystania podczas spotkań nauczycieli z rodzicami. Przedstawia ona najważniejsze treści związane z bezpieczeństwem dzieci w czterech obszarach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Opisuje schemat działania i tematykę programu oraz dotyczy treści scenariuszy, które będą realizowane podczas zajęć. W prezentacji zawarte są praktyczne porady oraz najważniejsze informacje istotne dla rodziców w obszarze bezpieczeństwa ich dzieci.

Komu przekazywane są prezentacje dla rodziców?

Prezentacja przysłana jest drogą elektroniczną (mailem) Nauczycielom (na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy) wraz z kompletem materiałów edukacyjnych. Nauczyciel może przedstawić prezentację dotyczącą Programu, jego założeń oraz istotnej tematyki bezpieczeństwa dzieci podczas cyklicznego zebrania lub zorganizować specjalne spotkanie z rodzicami.

Czy zamieszczone w materiałach dla nauczycieli scenariusze mogą być modyfikowane?

Scenariusze lekcyjne umieszczone w materiale edukacyjnym programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zostały specjalnie opracowane do tegorocznej edycji Programu przez metodyka i psychologa oraz opiniowane przez właściwe Wydziały Komendy Głównej Policji. Stanowią one pewną całość i są dostosowane do poziomu uczniów klasy I szkoły podstawowej. Sugerujemy, by były one realizowane w formie opisanej w materiałach edukacyjnych.

Dotychczas lekcje na temat bezpieczeństwa przeprowadzała w naszej szkole Policja. Czy realizując program musielibyśmy z nich zrezygnować?

Nie. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest realizowany przy wsparciu merytorycznym Policji (Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki oraz Wydziału ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym). Wszystkie materiały dostarczane szkołom zostały przez Policję zaakceptowane. Zachęcamy, by w ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa zaprosić na lekcję przedstawiciela Policji.

Co należy zrobić by otrzymać Certyfikat potwierdzający udział w Programie? Co należy z nim zrobić? Czy każda szkoła może go powiesić?

Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” otrzymuje szkoła, która zrealizuje zajęcia zgodnie z pobranymi materiałami, przeprowadzi Test Bezpieczeństwa wśród uczniów oraz podsumuje Program przez wypełnienie przez nauczyciela Ankiety Podsumowującej Program.  Certyfikat potwierdzający udział w Programie zostanie wysłany na wskazany w Ankiecie adres email.

Kiedy trzeba zrealizować scenariusze zajęć?

Zgłoszenia do programu trwają od września 2021 do  czerwca 2022. W tym czasie można przeprowadzać lekcje według scenariuszy, zawartych w materiałach edukacyjnych. Sugerujemy jednakże, by lekcje na temat bezpieczeństwa były przeprowadzane na początku roku szkolnego. Dobrze, gdy dzieci jak najwcześniej poznają zasady ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy i nauczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Na kolejnym etapie pozostanie jeszcze Wielki Test Bezpieczeństwa dla uczniów, a następnie Ankieta podsumowująca do wypełnienia przez nauczyciela, na podstawie której szkoła uzyskuje Certyfikat.

Kiedy należy zrealizować Wielki Test Bezpieczeństwa?

Po zakończonych w ramach Programu zajęciach uczniowie zobowiązani są do wypełnienia Testu, który będzie dostępny na stronie internetowej: https://akademiapuchatka.pl od października. Test składa się z 12 pytań, dotyczących zagadnień omawianych na lekcjach. Uczniowie mogą go wypełnić w szkole podczas zajęć lub w domu. Wypełnienie Testu Bezpieczeństwa jest konieczne do otrzymania przez szkołę Certyfikatu potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz szablonu Dyplomu dla uczniów.

Po co i kiedy mam wypełnić Ankietę Podsumowującą Program?

Po realizacji Programu w szkołach oraz udziale uczniów w Wielkim Teście Bezpieczeństwa nauczyciel wypełnia Ankietę podsumowującą Program. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej: https://www.akademiapuchatka.pl/ od października. Jej wypełnienie jest obowiązkowe i konieczne do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w programie. Ankietę będzie można uzupełnić do końca trwania Programu.

Czy trzeba wysyłać dokumentację lub raport z przeprowadzonych działań?

Nie ma takiego wymogu.

Czy nauczyciel może dostać potwierdzenie udziału w takiej akcji?

Tak. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie uczestnictwa w Programie dla nauczyciela wystawimy je po otrzymaniu pisemnej prośby.

W jaki sposób weryfikowany jest udział szkoły w programie?

Ufamy, że szkoły, które zgłoszą swój udział w programie sumiennie przeprowadzą wskazane przez nas działania. Po zgłoszeniu do Programu szkoły przeprowadzają zajęcia z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. Następnie uczniowie biorą udział w Teście Bezpieczeństwa, który podsumowuje zdobytą na zajęciach wiedzę.

Następnie nauczyciel wypełnia Ankietę Podsumowującą i otrzymuje Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” potwierdzający udział szkoły w Programie.

Kiedy dotrą materiały do szkół?

Materiały edukacyjne wysyłane są po zgłoszeniu do Programu (poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej programu (link) lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Materiały wysyłane są do szkół na podane adresy mailowe drogą elektroniczną.

W razie pytań prosimy o kontakt: kontakt@akademiapuchatka.pl.

Czy szkoła ponosi jakieś koszty w związku z programem?

Program jest całkowicie bezpłatny. Materiały są dostarczane na koszt organizatora. Jedyne koszty, jakie może ponieść szkoła  dotyczą kserowania kart pracy lub zakupu potrzebnych materiałów, np. papieru, nożyczek, kredek.

Jak mogę skontaktować się z Organizatorem?

Kontakt do organizatora
E-mail: kontakt@akademiapuchatka.pl

Koordynator Programu:
Anna Dymacz
tel.: (33) 870 82 06

section decoration right

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas.

contact decoration bg left
contact decoration bg right

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności