school device

school device

Wypełnij formularz

Po przeprowadzeniu Wielkiego Testu Bezpieczeństwa prosimy o uzupełnienie Ankiety Podsumowującej Program przez Nauczyciela koordynującego. Pozwoli nam to poznać Państwa opinię na temat Programu. Po wypełnieniu Ankiety na adres mailowy zostanie wysłany Certyfikat potwierdzający udział placówki w Programie oraz wzór Dyplomu dla dzieci.

Informacja o szkole:

?

Informacje o nauczycielu koordynującym:

Ankieta

 1. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o programach edukacyjnych?
 2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”?
 3. Czy udało się zrealizować Program i wykorzystać wszystkie materiały? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 4. Czy uczniowie wzięli udział w Teście Bezpieczeństwa? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 5. Jak ocenia Pan/Pani tegoroczną edycję Programu? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 6. Jak ocenia Pan/Pani materiały programu w tegorocznej edycji? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 7. Który ze scenariuszy ocenia Pan/Pani najlepiej? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 8. Który ze scenariuszy ocenia Pan/Pani najniżej? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 9. Czy wykorzystał/ła Pan/Pani materiały przygotowane dla Rodziców? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 10. Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – źle, 4 – bardzo dobrze) następujące materiały, z których skorzystał/a Pan/Pani w ramach zajęć: 11. Jak ocenia Pan/Pani dostosowanie poziomu merytorycznego materiałów edukacyjnych do wieku dzieci? (1 –źle, 4 – bardzo dobrze)
 12. Jak ocenia Pan/Pani realizację Testu Bezpieczeństwa (dobór pytań, stopień ich trudności itp.)? (1 - źle, 4 - bardzo dobrze)


 13. Czy będzie Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w następnej edycji Programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”?
 14. Czy poleci Pan/Pani innym nauczycielom udział w Programie?
 15. Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi, dotyczące tego, co warto by zmienić lub poprawić, uprzejmie prosimy wpisać je poniżej.